شرکت Genie آمریکا تولید کننده انواع بالابر صنعتی در راستای بهبود شرایط جدید در استاندارد بالابر های هیدرولیکی اقدام به اجرای طرحی جدید جهت نظارت بر وزن در پلت فرم (کابین) بالابر های هیدرولیکی و غیر فعال کردن توابع دیگر در صورت استفاده از بار غیر مجاز در پلت فرم بالابر نموده است.