در طبقه چهارم يک ساختمان بزرگ در حال ساخت واقع در شهر ميامي ايالت فلوريداي آمريکا دو بالابر آکاردئوني سقوط کردند. در حاليکه سه اپراتور روي بالابرها بودند. سقوط به دليل تاب خوردن جرثقيلي بوده که ديوار پيش ساخته در حال نصب را بلند کرده بود. در اثر برخورد ديوار پيش ساخته با بالابرها منجر به سقوط آنها گرديد و سه نفر در اين حادثه به شدت آسيب ديدند.