بالابر الکترو هيدروليک چند منظوره سوپر لوکس با چرخ خودرويي و قابل يدک مدل: EHML
مشخصات دستگاه
•بالابر مخصوص نفر با ارتفاع کاربردي تا 10 الی 16 مترتحت زاويه
•مجهز به سيستم الکترو هيدروليک
•قابليت کار با برق شهري AC و با باطري DC
•سهولت استقرار و بکارگيري توسط يک نفر در زمان کوتاه
• شاسي دستگاه داراي پوششي ازجنس ورق آهن مي باشد که توسط دستگاه خم شده وبرروي پروفيل هاي شاسي انداخته مي شودکه علاوه برايجادظاهري زيبا،باعث افزايش ضريب ايمني واستقامت دستگاه مي شود
•ايجاد سطح اتکاء گسترده ايمن توسط بازوهاي اطراف دستگاه
•استفاده از رنگ خودرويي و يا اپوکسي به منظور جلوگيري از پوسيدگي در شرايط مختلف جوي
•کليه قطعات به کار رفته در دستگاه مطابق با استاندارد،طراحي وتوليد شده است
•قسمت بلند کردن بوم دستگاه وبيرون آمدن ريلهاي دستگاه توسط سيستم الکترو هيدروليک صورت مي پذيرد
•بوهاي دستگاه متشکل از ورق هاي خم شده با دستگاه مي باشد
•مدل EHML1600 داراي سه محور بوده ( دو محور در عقب و يک محور در جلو) که اين امکان را به کاربر مي دهد که بتواند به راحتي دستگاه را جابجا کند
•مدل هاي 1400 -1200 -1000 EHML داراي دو محور مي باشند ( يک محور در عقب و يک محور در جلو)
•قابل عبور در محل هاي کم ارتفاع
ايمني دستگاه
•داراي سيستم فرود اضطراري در صورت قطع برق
•توقف کامل سيستم در مواقع اضطراري با استفاده از شاسي STOP اضطراري کليد برق
•قابل کنترل از داخل سکو و بيرون دستگاه
•مجهز به مدار کنترل 24 ولت جهت ايمني اپراتور
•قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع وزاويه
•استفاده از کليد محافظ جان جهت ايمني اپراتور
ايمني دستگاه
تجهيزات قابل سفارش دستگاه
•قابل ارائه با باطري DC
•قابل ارائه با سيستم ضد انفجار جهت کار در پالايشگاهها و مکانهاي حساس

جدول مشخصات