بالابر الکترو هيدروليک دوبلکس با چرخ خودرويي و کارگاهي مدل EHD&EHDL
مشخصات دستگاه
• بالابر مخصوص نفر با ارتفاع کاربردي تا 14 متر
• مجهز به سيستم الکترو هيدروليک
• جهت کارهمزمان دونفردرارتفاع
• قابليت کار با برق شهري AC و با باطري DC
• استفاده از آلومينيوم سخت شده در ساختار ريلها جهت سبکي دستگاه
• شاسي دستگاه داراي پوششي ازجنس ورق آهن مي باشد که توسط دستگاه خم شده وبرروي پروفيل هاي شاسي انداخته مي شودکه علاوه برايجادظاهري زيبا،باعث افزايش ضريب ايمني واستقامت دستگاه مي شود
• سهولت استقرار و بکارگيري توسط يک نفر در زمان کوتاه
• ايجاد سطح اتکاء گسترده ايمن توسط بازوهاي اطراف دستگاه
• استفاده ازرنگ خودرويي و يا اپوکسي به منظور جلوگيري از پوسيدگي در شرايط مختلف جوي
• کليه قطعات به کار رفته در دستگاه مطابق با استاندارد،طراحي وتوليد شده است

جدول مشخصات