روز گذشته پلیس فردی را که اپراتور جرثقیل متحرک بود بازداشت و روانه زندان کرد. این عمل طی برخورد جرثقیلی که این فرد اپراتور آن بود، با تعدادی خودروی سواری در بزرگراه “جزیره بزرگ” واقع در شهر نیویورک، صورت گرفت. به علت بزرگ بودن جرثقیل و سوار بودن آن روی یک دستگاه ماشین سنگین، آمار میزان خسارت این حادثه بسیار بالا گزارش شده است. دلیل اصلی برخورد عدم هوشیاری راننده و استفاده از مشروبات الکی ذکر شده است. گفتنی است این اولین بار نیست که این اتفاق افتاده و این فرد سابقه ایجاد حادثه به علت مستی، زمانی که یک دستگاه بالابر هیدرولیکی متحرک و یک دستگاه لیفتراک را کنترل می کرده نیز دارد.