استاکر تمام دستی

 • با ظرفیت های 1000، 1500، 2000 و 2500 کیلوگرم
 • ارتفاع بالابری 1600، 2000، 2500، 3000 و 3500 میلیمتر
 • طول شاخک 900 و 1150 میلیمتر
 • عرض شاخک قابل تنظیم از 320 تا 740 میلیمتر
 • دستگیره ارگونومی بلند برای حرکت و کشیدن آسان
 • پدال پایی بلند برای حرکت و کشیدن آسان
 • پدال پایی بلند جهت سهولت کاربری
 • مجهز به ترمز پایی ایمنی
 • توری محافظ اپراتور

استاکر نیمه برقی

 • با ظرفیت های 1000، 1500 و 2000 کیلوگرم
 • ارتفاع بالابری 1600، 2000، 2500، 3000 و 3500 میلیمتر
 • طول شاخک 1150 میلیمتر و عرض شاخک قابل تنظیم از 360 تا 740 میلیمتر
 • ظرفیت باطری 12V/120Ah
 • شارژر داخلی و محافظ شارژ و نمایشگر باطری
 • مجهز به ترمز پدالی ایمنی
 • ساختار جدید یونیت پمپ به همراه سوپاپ ضد انفجار
 • دستگیره ارگونومی بلند برای حرکت و کشیدن آسان